Obchodní a přepravní podmínky

Obecné ustanovení

 1. Provozovatelem internetového obchodu www.zelezarstvi-fiala.cz je společnost Železářství Fiala s.r.o., se sídlem ve Znojmě, Nám. Svobody 1551/4, PSČ 66902, IČ 25578693, DIČ CZ25578693, zapsaná v OR zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35024.
 2. Kupujícím může být jak konečný spotřebitel, tak osoba či firma, která nakupuje zboží za účelem svého podnikání s těmito výrobky
 3. Zasláním objednávky na zboží z nabídky udávané na www.zelezarstvi-fiala.cz ze strany kupujícího a následné potvrzení přijetí objednávky ze strany prodávajícího se považuje za uzavření kupní smlouvy. Kupující zasláním své objednávky také stvrzuje, že souhlasí s veškerými podmínkami prodeje na www.zelezarstvi-fiala.cz
 4. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), popř. zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a to vše v platném znění.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Odstoupení ze strany kupujícího:

  Do doby expedice lze bezplatně objednávku stornovat, avšak je potřeba co nejdříve o tomto (telefonicky či e-mailem) prodávajícího informovat.

  V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit (mimo případy dle § 1837 občanského zákoníku) a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodů – toto se týká pouze případů uzavření kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku (pomocí internetového obchodu). Toto zboží musí být ale nepoškozené a s originálními doklady, jinak si prodávající vyhrazuje právo na snížení vrácené ceny.
  Před vlastním odesláním zboží zpět prodávajícímu bude o tomto kroku informovat prodávajícího na e-mailové adrese eshop@zelezarstvi-fiala.cz. Následně zákazník odešle zboží na adresu prodávajícího, a to jako standardní balík (včetně svého bankovního spojení), nikoliv jako dobírku. Náklady na tento úkon nese kupující. V případě dobírky si vyhrazujeme právo odmítnout přijetí zásilky.

  Adresa:
  E-shop Železářství Fiala
  Nám. Svobody 4/1551
  66902 Znojmo

  Do 14 dnů od obdržení vrácené zásilky budou poukázány peníze zpět kupujícímu, v případě nároku na úhradu škody vzniklé na zboží má prodávající oprávnění toto započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 2. Odstoupení ze strany prodávajícího
  Odstoupení ze strany prodávajícího: Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy v případě, kdy výrobce či dovozce není schopen dodat požadované zboží, anebo došlo k výraznému cenovému navýšení, zejména pak v případech objednávek nad rámec skladových zásob.

Zboží

 1. Veškeré vystavené zboží na www.zelezarstvi-fiala.cz je SKLADEM, přičemž kupující vidí přímo příslušné skladové dispozice na jednotlivých pobočkách.
 2. V případě, že objednávka kupujícího se skládá z položek ze stejného skladu (pobočky), expedice probíhá pomocí přepravní služby následující pracovní den. V případě, že musí dojít ke kompletaci položek z různých poboček, expedice se prodlužuje na 3-5 dnů. V případě, že objednané množství u některé položky je větší, než celková skladová zásoba na všech pobočkách, expediční lhůta se prodlužuje obvykle na 10-14 dní.
 3. Ve všech případech je zákazník ještě jednou, dodatečně, o expedičních lhůtách informován.
 4. Zákazník takto podanou objednávkou akceptuje výše uvedené prodloužení expediční lhůty. V případě, že by prodávající nebyl schopen dodržet tuto lhůtu, zákazník bude neprodleně informován za účelem nalezení alternativního řešení.
 5. Obrázky u zboží mohou být v některých případech pouze ilustrativní a nemusí zcela přesně postihovat všechny detaily a tedy, je-li ze strany kupujícího konkrétní požadavek např. na barvu, povrchovou úpravu apod, nechť toto uvede do své objednávky do kolonky Poznámka.
 6. Celková hodnota nákupu bude vždy zaokrouhlena na celé Kč. PHE poplatek (u položek, kterých se to týká) je již zahrnut v ceně.
 7. Na www.zelezarstvi-fiala.cz je zobrazeno pouze takové zboží, které je skladem. V případě, že byste měli zájem o položky, které zde nenajdete, prosím, využijte poznámku v závěru objednávky či uvedených kontaktů. Celková nabídka je totiž mnohem širší než pouze zobrazované položky.

Platební podmínky

Zboží je možné platit:

 1. Formou předplatby – cena se rovná ceně zboží a dopravy (vč. baleného). V případě výběru platby předem, prosím zasílejte platbu na : Bankovní spojení – Komerční banka – číslo účtu: 365645741/0100 a to na základě potvrzení objednávky, kde naleznete veškeré potřebné údaje k provedení platby. Vždy, prosím, vyplňujte variabilní symbol. V případě tohoto způsobu platby může dojít k prodloužení časové lhůty pro expedici o dobu převodu finančních prostředků na náš účet.
 2. Na dobírku – zde je cena navýšena oproti platbě předem o doběrečné, tj. o 35 Kč a hradí se až při přijetí zboží od přepravce.
 3. Osobní odběr – platba v hotovosti – zboží je možné také odebrat osobně – bez jakýchkoliv dodatečných poplatků – na našich pobočkách:
  Železářství Fiala
  Nám. Svobody 4/1551
  66902 Znojmo
  Železářství Fiala
  Nám. Komenského 135
  67401 Třebíč
  Železářství Fiala (ORION)
  Národní Třída 50
  69501 Hodonín
 4. V případě osobního odběru vyčkejte na potvrzení o připravení Vámi objednaného zboží. Se sebou poté vezměte kopii potvrzení objednávky zaslaného na Váš e-mail.

Záruka: Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců v duchu platných předpisů. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, nevhodné a nezpůsobilé zacházení apod.

Reklamace - obecné

Pokud se vyskytnou oprávněné důvody pro uplatnění reklamace na zboží dodaném elektronickým obchodem www.zelezarstvi-fiala.cz, kupující může uplatnit reklamaci, a to písemně na: eshop@zelezarstvi-fiala.cz.

Toto oznámení musí obsahovat – jméno, adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, podrobný popis závady, fotodokumentaci a kopii prodejního dokladu.

Poté bude kupující kontaktován prodávajícím a domluven následný postup řešení reklamace.

Adresa pro zasílání případných reklamací:
E-shop Železářství Fiala
Nám. Svobody 4/1551
66902 Znojmo

Zboží k reklamaci prosím nezasílejte na dobírku, v takovémto případě si prodávající vyhrazuje právo na nepřevzetí zásilky. Zboží posílejte kompletní s přiloženou kopií prodejního dokladu a na zásilku napište čitelně – REKLAMACE - ESHOP

Reklamace - poškození zboží při přepravě

BALÍKOVÉ ZBOŽÍ:

Z důvodu případného poškození zboží během přepravy, žádáme důrazně všechny zákazníky, aby si zboží, pokud možno zkontrolovali ještě za přítomnosti řidiče přepravní služby a případné poškození zboží sepsali s řidičem v předávacím protokolu – přepravním listě.

Do předávacího protokolu – přepravního listu, je také potřeba zaznamenat výhrady pokud je obal zásilky při převzetí zjevně poškozen.

V případě, že vnější obal nejevil známky poškození a nebylo možno zboží zkontrolovat za přítomnosti řidiče, je nutno - při poškození zboží – následně postupovat takto:

 1. Uchovat jak poškozené zboží, tak přepravní obal včetně výplně
 2. Pořídit fotodokumentaci
 3. Do 48 hodin od obdržení zásilky zaslat na e-mailovou adresu eshop@zelezarstvi-fiala.cz zprávu o reklamaci, která bude obsahovat: Jméno, adresu, telefon, číslo objednávky, podrobný popis poškození, fotodokumentaci a kopii prodejního dokladu

My následně zahájíme reklamační řízení s přepravcem a budeme vás průběžně informovat o stavu reklamace.

NADROZMĚRNÉ ZÁSILKY:

U tohoto typu zásilek (nadrozměrné zásilky, paletové zboží apod) je nezbytně nutné, aby došlo ke kontrole (nejen obalu, ale i obsahu) za přítomnosti řidiče a to bez ohledu na jejich časové vytížení.

V případě poškození zboží je nutné zaznamenat výhradu do přepravního listu a zásilku vrátit zpět přepravci a následně nás na eshop@zelezarstvi-fiala.cz o tomto informovat. My zajistíme zaslání nového kusu či vrácení peněz.

Pokud by přepravce odmítl vzít poškozenou zásilku zpět, musí být sepsán protokol o poškození zásilky a tento je pak nutné obratem zaslat na eshop@zelezarstvi-fiala.cz

Pokud zákazník kontrolu zboží při převzetí neprovede, přebírá na sebe riziko za poškození zboží při přepravě a nebude tedy možno následně z tohoto důvodu zboží reklamovat, neboť přepravní společnosti na následně nahlášené poškození zásilek při přepravě neberou ohled.

Děkujeme za pochopení.

Doprava

Dopravu zboží od prodejce k zákazníkovi je zajišťována přepravní společností na účet kupujícího.

Ceny dopravy (včetně balného)

Ceny jsou včetně DPH.

V případě, že kupující zvolí chybně levnější variantu dopravy, avšak svou povahou se bude jednat o zásilku vyžadující dražší (bezpečnější) druh přepravy, na toto bude zákazník ihned upozorněn.

V případě platby na dobírku se k ceně za dopravu připočítává 35 Kč.

Tyto ceny se týkají dopravy v rámci ČR. Mimo území ČR bude stanovena individuální cena, o které bude zákazník informován po obdržení objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo navýšit ceny dopravy v případech extrémně hmotných či objemných zásilek. O tomto bude zákazník vždy včas informován.

Kontaktní údaje poskytnuté zákazníkem v rámci objednávky mohou být použity pro marketingové účely www.zelezarstvi-fiala.cz

Závěrečná ustanovení

Prodávající se vždy snaží předejít jakýmkoliv sporům s kupujícím, případně je řešit přímou cestou s kupujícím. Pokud však k případnému sporu dojde, tyto budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy. Alternativním řešením je také mimosoudní cesta. V takovém případě může Kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je např. Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 11.4.2016.Ochrana osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (označováno: „GDPR”) společnost Železářství Fiala s.r.o., IČ 25578693 se sídlem Nám. Svobody 1551/4, Znojmo 66902 (dále jen: „správce“).
 2. Správce se dále řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 3. Osobními údaji se rozumí:
  • jméno a příjmení
  • název společnosti a její sídlo
  • poštovní a fakturační adresa
  • IČ a DIČ
  • telefonní kontakt
  • e-mailová adresa
  • IP adresa a cookies
 4. Správce získává osobní údaje na základě plnění Vaší objednávky či na základě oprávněného zájmu při zasílání obchodních nabídek
 5. Správce uchovává osobní údaje po dobu, po kterou Vám poskytujeme své služby či plní ze vzájemné smlouvy, nejdéle však pěti let, či po dobu, pro kterou platí zákonné důvody jako např. archivační povinnosti, zákon o účetnictví, zákon o DPH apod.
 6. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 7. Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo na opravu
  • právo na výmaz („právo být zapomenut“)
  • právo na omezení zpracování údajů
  • právo vznést námitku proti zpracování
  • právo na přenositelnost údajů
  • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů
  Veškerá výše uvedená práva mohou být uplatněna na e-mailové adrese eshop@zelezarstvi-fiala.cz.
  Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 8. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 9. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje třetí straně, ledaže by toto bylo v zájmu Subjektu ,či je nezbytné z pohledu např doručení zboží (přepravní služby atd) či externím subjektům jako např auditorské firmy, IT správce. Vždy ale dbáme na to, aby s Vašimi daty bylo zacházeno s maximální péčí
 10. Správce nezpracovává údaje osob mladších 16 let, pokud tuto informaci obdrží.
 11. Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 12. V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese eshop@zelezarstvi-fiala.cz

Cookies